PDR - Wyciąganie wgnieceń

PDR - Wyciąganie wgnieceń

Oferujemy kompleksowe szkolenia praktyczne i teoretyczne przy udziale wykwalifikowanych instruktorów i profesjonalnie wyposażonego Centrum Szkoleniowego. W ramach szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat usuwania wgnieceń bez lakierowania, procedur postępowania, produktów i ich zastosowania oraz odbywają ćwiczenia praktyczne.

Program szkoleniowy obejmuje

- Prawidłową organizację stanowiska pracy do usuwania wgnieceń karoserii pojazdu bez lakierowania.
- Właściwą identyfikację typów i rodzajów zagnieceń.
- Wycenę naprawy.
- Dopasowanie narzędzi i materiałów do wykonania poszczególnych etapów napraw.
- Przygotowanie uszkodzonych elementów do napraw.
- Pracę z profesjonalnym oświetleniem w technologii bezlakierowego usuwania wgnieceń.
- Posługiwanie się narzędziami do usuwania wgnieceń metodą wypychową.
- Posługiwanie się narzędziami do usuwania wgnieceń metodą klejową.
- Stosowanie technik mieszanych.
- Naprawianie uszkodzeń przy wykorzystaniu kleju, adapterów, młotka bezwładnościowego oraz pullera.
- Naprawianie uszkodzeń poprzez wypychanie wgnieceń od wewnętrznej strony karoserii.
- Wygładzanie nierówności, technika młoteczkowania.
- Wykorzystanie środków pomocniczych w naprawie.

Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania czynności PDR, z zachowaniem ich zoptymalizowanej kolejności. Szkolenie oparte jest na praktycznych ćwiczeniach wykonywanych przez uczestników, w warunkach
warsztatowych, na elementach karoserii samochodów.

CZAS TRWANIA
5, 10, 15 dni

GRUPY
1-3 osób