Otwarcie DetailKing Jaworzno

W ostatnim czasie otworzyliśmy kolejny punkt sieci DetailKing!
Nowy punkt powstał w nowootwartej Galerii Handlowej Galena.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z otwarcia: